การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นั้นเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่จะทำให้ส่งผลเกิดเป็นการสลายตัวของเองในวงการของเรื่องเฟอร์นิเจอร์ เพราะทำให้ฝีมือของคนไทยนั้น มีความสามารถที่จะ พัฒนาต่อไปได้ และสามารถเรียนรู้วิธีการออกแบบ ต่าง ๆ ที่จะเป็นการผลิตผลงานต่าง ๆ ของการประดิษฐ์ตัวตน ซึ่งเราจะสะท้อนไปให้เห็นถึงค่านิยมของเราแบบดั้งเดิมด้วยว่า วัฒนธรรม ในทางตรงกันข้ามกับเงือนไขนี้ไม่มี ความสุขความสะดวกสบายต่อ ๆ ไป จริงๆ แล้วเรื่องของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นั้นมันไม่ใช้เรื่องที่จะมีความลำบากหรือความยากเย็นแต่อย่างใด เพราะว่า การที่เราจะออกแบบออกมาได้นั้น จึงต้องมีความคิดริเริ่มในการที่เราจะมีแนวความคิดใหม่ ๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะแสดงออกมา ในสิ่งที่เราต้องการ แต่อย่างไรก็ตามนั้นเรื่องของเราออกแบบนั้น การดีไซน์ ไม่ว่าจะอยู่ขั้นตอนไหน เราก็ต้องให้ความสำคัญกับ สิ่งนั้น ๆ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การคัดเลือกคัดสรรค์ เรื่องของการเรื่อง วัสดุที่มีความทนทานสูง และเรื่องของการนำไปใช้งานนั้น เพราะว่า การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นั้นก็ต้องขึ้นอยู่ที่ว่าเรานั้นจะนำไปใช้งานอย่างไร ไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปใช้ในงานหนัก แต่ยังคงเลือกวัสดุ ที่ไม่มีคุณภาพ หรือ ไม่มีความคงทนต่าง ๆ ซึ่งการที่เราเลือกใช้ วัสดุได้อย่างผิดประเภทแล้วนั้น จะทำให้เรานั้นมีความผิดพลาด ในเรื่องของการเลือกใช้งานอย่างผิดประเภท เพราะมันมีการนำไปใช้งานได้อยู่หลายประเภท …

Continue reading ‘การออกแบบเฟอร์นิเจอร์’ »