ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการหางาน

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการหางาน 1. การวิเคราะห์เกี่ยวกับตนเอง 1.1 ย้อนไปดูทักษะตัวเราเองและเรื่องอื่น ๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นและนำมาดูว่าคุณสมบัติต่าง ๆ นั้น คุณสามารถใช้ได้มากในงานชนิดใดบ้าง 1.2 เมื่อเลือกอาชีพได้ตรงทักษะและคุณสมบัติของคุณแล้วต้องมาดูว่า – คุณอยากทำงานกับหน่วยงานใด (รัฐบาล/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ) ขนาดอะไร (ใหญ่ กลาง เล็ก) – สถาบันตั้งใหม่หรือดำเนินกิจการมานานแล้ว – มีความก้าวหน้า (เร็ว/ช้า) – สถานที่ตั้ง (ในเมือง/ต่างจังหวัด) 2. การวิเคราะห์หน่วยงานที่คุณสนใจ สิ่งที่คุณควรรู้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับบริษัทเหล่านั้นก่อนการก้าวไปสู่ขั้นตอนสมัครงานคือ – ความมั่นคงของบริษัท – สวัสดิการและรายได้ – สิ่งแวดล้อมในการทำงาน – บรรยากาศของการทำงาน – ค่านิยมและเป้าหมายในการทำงาน – ความก้าวหน้า ซึ่งคุณจะเห็นแล้วว่า การศึกษาเกี่ยวกับบริษัทที่คุณสนใจสมัครเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการได้งานของคุณ เป็นขบวนการที่คุณจะต้องค้นคว้าสืบหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด ไม่แพ้การวิเคราะห์ตนเองเลย ก่อนที่คุณจะตกลงใจสมัครงาน