คือมีโซลูชั่นสำหรับการขับรถฟุ้งซ่าน?

คือมีโซลูชั่นสำหรับการขับรถฟุ้งซ่าน? ให้ความสนใจขณะขับรถเป็นจำนวนวิธีหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุขับรถฟุ้งซ่าน ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่ล้อหลังสามารถสร้างความแตกต่าง การใช้อุปกรณ์ดังกล่าวขณะขับรถสามารถมีผลร้ายแรง แม้ว่าการส่งข้อความขณะขับรถผิดกฎหมายในหลายรัฐและท้องถิ่นก็ยังไม่ได้ดูเหมือนจะทำให้แตกต่างกันมาก ตามที่สภาความปลอดภัยแห่งชาติในปี 2013 มี 1.1 ล้านเกิดอุบัติเหตุขับรถฟุ้งซ่านทั่วประเทศ สหรัฐอเมริกากรมการขนส่งอ้างถึงกว่า 3,000 เสียชีวิตและอื่น ๆ กว่า 400,000 บาดเจ็บที่เกิดจากรูปแบบของการขับรถฟุ้งซ่านบาง ขับรถฟุ้งซ่านคืออะไร? การขับรถฟุ้งซ่านสามารถเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของการกระทำ จากการใช้โทรศัพท์มือถือในการส่งข้อความในการรับประทานอาหารในขณะขับรถทุกสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าจะก่อให้เกิดความฟุ้งซ่าน แม้เพียงแค่การพูดคุยขณะที่ล้อหลังในการจัดการกับเด็กที่มีเสียงดังอยู่ที่เบาะหลังสามารถใช้ความสนใจของคุณออกจากถนน ใช้อุปกรณ์มือฟรีไม่ได้มีความแตกต่างมากแม้จะรับรู้ก็คือว่ามันเป็นทางออกที่ดี เมื่อความสนใจของคุณเป็นที่อื่น ๆ มีการศึกษาที่แสดงให้คุณดู แต่ไม่เห็นจริง ในการศึกษาที่ดำเนินการโดย บริษัท ประกันภัย ระบบควบคุมเสียงแม้จะใช้ความสนใจของคุณออกไปจากถนน เพียงแค่ได้ยินการแจ้งเตือนข้อความเข้าหรืออีเมลที่สามารถเบี่ยงเบนความสนใจในเวลาที่สำคัญ โหมดการขับขี่คือคำตอบ? โหมดการขับขี่ปิดการใช้งานความสามารถของโทรศัพท์เพื่อรับสายข้อความและฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่น Facebook และการเล่นเกม แต่ยังคงรักษาความสามารถในการใช้งานระบบนำทางและการสื่อสารในกรณีฉุกเฉินเช่นกัน แต่น่าเสียดายที่โทรศัพท์ส่วนใหญ่ไม่ได้นำเสนอโหมดการขับขี่จริง โทรศัพท์บางรุ่นจะมีโหมดการขับขี่ แต่มันเป็นเพียงคุณลักษณะซึ่งอ่านออกเสียงข้อความหรืออีเมล นี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวได้เป็นอย่างดี ความคิดง่ายๆที่จะกระตุ้นให้คนขับรถที่จะใช้ระบบดังกล่าวจะเป็นถ้า บริษัท ประกันภัยจะมีส่วนลดให้คนขับรถที่ซื้อคุณลักษณะโหมดการขับขี่สำหรับโทรศัพท์มือถือของพวกเขา แรงจูงใจทางการเงินที่อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้นิยมกำไรที่เรียบง่ายและได้รับการยอมรับ สิ่งใดที่จะลดอุบัติการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุขับรถฟุ้งซ่าน มันสามารถช่วยชีวิตอาจจะแสดงความนับถือ ติดต่อกฎหมายของเจฟฟรีย์เอสดอว์สันในวันนี้ที่ 949 / 861-2191 ให้คำปรึกษาฟรีเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีการบาดเจ็บส่วนบุคคลของคุณ เจฟฟ์ดอว์สันเป็นคุณสมบัติเฉพาะทนายความบาดเจ็บส่วนบุคคล เขาได้ทำงานในด้านอื่น …

Continue reading ‘คือมีโซลูชั่นสำหรับการขับรถฟุ้งซ่าน?’ »